№ 94 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Граница на Лъчезар Георгиев Гергов, предложен от Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 93 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Богослов на Румен Тончев Веселинов, предложен от Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 92 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Багренци на Иван Георгиев Христов, предложен от Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 91 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на Община Кюстендил, предложен от Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

№ 90 / 23.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от Местна коалиция ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

№ 89 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Ябълково на Добромир Руменов Димитров, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 88 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Шишковци на Юлия Борисова Петрова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 87 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Слокощица на Снежана Иванова Арсова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 86 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Раждавица на Стоян Симеонов Ръждавички, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 85 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Жиленци на Огнян Любенов Пешев, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 84 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Жабокрът на Олег Добринов Манов, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” , при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 83 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Граница на Соня Георгиева Павлова, предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 82 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

№ 81 / 22.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от ПП „ВОЛЯ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

№ 80 / 20.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Йордан Драганов Ангелов, за независим кандидат за кмет на кметство с. Богослов, предложен от Инициативен комитет при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 79 / 20.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Спаска Асенова Методиева, за независим кандидат за кмет на кметство с. Николичевци, предложен от Инициативен комитет при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 78 / 20.09.2019

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 13/10.09.2019 г. на ОИК – Кюстендил относно осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил

№ 77 / 18.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Копиловци на Светослав Киролов Дамянов, предложен от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 76 / 18.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Жабокрът на Милена Петкова Стоименова, предложен от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 75 / 18.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от ПП „партия на ЗЕЛЕНИТЕ” при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

Календар

Решения

  • № 234 / 20.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№304/18.11.2019 г. в 16:50 часа от председателя на Общински съвет – Кюстендил – Михаела Ясенова Крумова, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се второ заседание на Общински съвет – Кюстендил на 18.11.2019 г. са положили клетва - 5 общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) , като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), а именно: Радослав Димитров Джонев, ЕГН **** под № 22 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Бойко Костадинов Соколовски, ЕГН **** под № 28 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)

  • № 233 / 08.11.2019

    относно: Постъпили заявления от Георги Емилов Бакалски, Адела Руменова Димитрова и Димитрина Георгиева Христова за прекратяване на правомощията им като общински съветници в Общински съвет – Кюстендил, избрани с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 232 / 07.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№297/07.11.2019 г. в 14:12 часа от председателстващ първото заседание на Общински съвет – Кюстендил – Невенка Асенова Панчева, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се първо заседание на Общински съвет – Кюстендил на 07.11.2019 г. са положили клетва 29 общински съветници от избраните 37 общински съветници, като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) - Бойко Недялков Недялков, ЕГН ****, под № 8 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Ясен Георгиев Ангелов, ЕГН **** под № 9 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Борислава Христова Иванова, ЕГН **** под № 13 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Валери Томов Янев, ЕГН **** под № 14 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Юлияна Димитрова Божилова, ЕГН **** под № 15 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Ангел Борисов Ангелов, ЕГН ****, под № 18 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

всички решения