№ 14 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните от ОИК – Кюстендил удостоверения за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, кандидати за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година

№ 13 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил

№ 12 / 10.09.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции на територията на Община Кюстендил и обявяване на техните адреси

№ 11 / 06.09.2019

ОТНОСНО : Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в Общинска избирателна комисия - Кюстендил на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 10 / 06.09.2019

ОТНОСНО : Създаване на работна група по жалби и сигнали подадени до Общинска избирателна комисия – Кюстендил

№ 9 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Oпределянето и обявяването на номерата на изборните райони в община Кюстендил, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

№ 8 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Oпределяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

№ 7 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Oпределяне на Единната номерация на избирателните секции в община Кюстендил

№ 6 / 05.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на Правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в Общинска избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 5 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Сключване на граждански договори с експерт към ОИК - Кюстендил и технически сътрудници към ОИК - Кюстендил

№ 4 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Приемане на печатите на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, изработени от Общинска администрация – Кюстендил и определяне на член на комисията за маркиране на печатите по уникален начин

№ 3 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Реда за заместване в Общинска избирателна комисия - Кюстендил

№ 2 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия – Кюстендил

№ 1 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Обсъждане на организационни въпроси и въпроси относно материалното обезпечаване на дейността на Общинска избирателна комисия – Кюстендил. Адрес на Общинска избирателна комисия – Кюстендил; Място за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия – Кюстендил; Работно време на Общинска избирателна комисия – Кюстендил и Избор на преброител във връзка с реда за отчитане на поименното гласуване

Календар

Решения

  • № 234 / 20.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№304/18.11.2019 г. в 16:50 часа от председателя на Общински съвет – Кюстендил – Михаела Ясенова Крумова, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се второ заседание на Общински съвет – Кюстендил на 18.11.2019 г. са положили клетва - 5 общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) , като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), а именно: Радослав Димитров Джонев, ЕГН **** под № 22 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Бойко Костадинов Соколовски, ЕГН **** под № 28 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)

  • № 233 / 08.11.2019

    относно: Постъпили заявления от Георги Емилов Бакалски, Адела Руменова Димитрова и Димитрина Георгиева Христова за прекратяване на правомощията им като общински съветници в Общински съвет – Кюстендил, избрани с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 232 / 07.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№297/07.11.2019 г. в 14:12 часа от председателстващ първото заседание на Общински съвет – Кюстендил – Невенка Асенова Панчева, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се първо заседание на Общински съвет – Кюстендил на 07.11.2019 г. са положили клетва 29 общински съветници от избраните 37 общински съветници, като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) - Бойко Недялков Недялков, ЕГН ****, под № 8 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Ясен Георгиев Ангелов, ЕГН **** под № 9 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Борислава Христова Иванова, ЕГН **** под № 13 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Валери Томов Янев, ЕГН **** под № 14 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Юлияна Димитрова Божилова, ЕГН **** под № 15 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Ангел Борисов Ангелов, ЕГН ****, под № 18 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

всички решения