№ 154 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на членовете от ПП ГЕРБ и КП „БСП за България” в избирателни секции на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 153 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Относно постъпил списък с предложени имена и единен граждански номер, номер и дата на пълномощно на лицата упълномощени да представляват Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)

№ 152 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на процедура по приемане и получаване на изборните книжа, материали и бюлетини от СИК/ПСИК на територията на община Кюстендил, чрез упълномощени представители на Общинска администрация – Кюстендил и член на Общинска избирателна комисия – Кюстендил

№ 151 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ /ПП ГЕРБ, ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 150 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на членове от Общинска избирателна комисия – Кюстендил за провеждане на обучения на СИК и приемане на график за обучението

№ 149 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на подвижни секционни избирателни комисии на територията на Община Кюстендил при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 148 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Допълване и промяна в съставите на членовете на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” ПП ВОЛЯ в избирателни секции на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 147 / 14.10.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на протоколите на ПСИК за установяване на резултатите от гласуването за кметове на кметства – 17 бр.във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

№ 146 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на членовете от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,АТАКА и ВМРО” в избирателни секции на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 145 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил списък с предложени имена и единен граждански номер, номер и дата на пълномощно на лицата упълномощени да представляват независимия кандидат за кмет на община Кюстендил на Здравко Милев

№ 144 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Кюстендил

№ 143 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на предпечатния образец на протокола на ОИК и на СИК за установяване на резултатите от гласуването във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

№ 142 / 11.10.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на независимия кандидат за кмет на община Кюстендил – Здравко Милев, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 141 / 11.10.2019

ОТНОСНО : Допълване и промяна в съставите на членовете на ПП ГЕРБ и ПП ДПС в избирателни секции на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 140 / 11.10.2019

ОТНОСНО : Ред за предаване от СИК/ ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуване и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

№ 139 / 11.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на територията община Кюстендил при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год.

№ 138 / 06.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпил сигнал по електронната поща в ОИК – Кюстендил.

№ 137 / 06.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на състава на членовете на КП „Демократична България – Обединение” в избирателна секция СИК 102900037 гр. Кюстендил за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 136 / 06.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на интернет страницата на ОИК Кюстендил на сканирано копие на одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избор в Община Кюстендил при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

№ 135 / 30.09.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци на бюлетините, както и одобряване на тиража

Календар

Решения

  • № 234 / 20.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№304/18.11.2019 г. в 16:50 часа от председателя на Общински съвет – Кюстендил – Михаела Ясенова Крумова, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се второ заседание на Общински съвет – Кюстендил на 18.11.2019 г. са положили клетва - 5 общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) , като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), а именно: Радослав Димитров Джонев, ЕГН **** под № 22 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Бойко Костадинов Соколовски, ЕГН **** под № 28 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)

  • № 233 / 08.11.2019

    относно: Постъпили заявления от Георги Емилов Бакалски, Адела Руменова Димитрова и Димитрина Георгиева Христова за прекратяване на правомощията им като общински съветници в Общински съвет – Кюстендил, избрани с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 232 / 07.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№297/07.11.2019 г. в 14:12 часа от председателстващ първото заседание на Общински съвет – Кюстендил – Невенка Асенова Панчева, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се първо заседание на Общински съвет – Кюстендил на 07.11.2019 г. са положили клетва 29 общински съветници от избраните 37 общински съветници, като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) - Бойко Недялков Недялков, ЕГН ****, под № 8 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Ясен Георгиев Ангелов, ЕГН **** под № 9 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Борислава Христова Иванова, ЕГН **** под № 13 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Валери Томов Янев, ЕГН **** под № 14 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Юлияна Димитрова Божилова, ЕГН **** под № 15 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Ангел Борисов Ангелов, ЕГН ****, под № 18 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

всички решения