05.11.2019

Съобщение

Заседание на 05.11.2019 г. от 17:00 часа

04.11.2019

Съобщение

Заседание на 04.11.2019 г. от 16:00 часа

02.11.2019

Съобщение

Заседание на 02.11.2019 г. от 12:00 часа

01.11.2019

Съобщение

График за раздаване на изборните книжа и материали на СИК при провеждане на втори тур на 03 ноември 2019 г. за избирателни секции № 102900088, 102900090 и 102900102 от 17 :00 часа.

01.11.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кюстендил, уведомява че първото заседание на Общински съвет Кюстендил ще се проведе на 07 ноември 2019 год. от 09:30 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ,находяща се на втория етаж, пл. Велбъжд № 1.

01.11.2019

Съобщение

Заседание на 01.11.2019 г. от 17:00 часа

01.11.2019

Съобщение

Всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на Общинската избирателна комисия  - Кюстендил за определяне на резултатите от изборите пред Административен съд - Кюстендил съд в 7-дневен срок от обявяването на решението, на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс.

29.10.2019

Съобщение

Заседание на 29.10.2019 г. от 15:30 часа

24.10.2019

Съобщение

Заседание на 24.10.2019 г. от 16:00 часа

22.10.2019

Съобщение

Заседание на 22.10.2019 г. от 16:00 часа

21.10.2019

Съобщение

Заседание на 21.10.2019 г. от 16:00 часа

18.10.2019

Съобщение

Членовете на Общинска избирателна комисия – Кюстендил за отговорници за определен брой секции на територията на община Кюстендил в деня преди изборите и в деня на изборите, както следва:

№ по ред

Избирателна секция №

Отговорник

Тел.за връзка

1

102900000 до 102900010

Силвия Петрова

0897 525 966

2

102900011 до 102900020

Александра Колева

0879 818 025

3

102900021 до 102900030

Евелина Нешева

0894 643 216

4

102900031 до 102900040

Светослава Радославова

0895 663 669

5

102900041 до 102900050

Таня Атанасова

0882 995 008

6

102900051 до 102900060

Цветанка Харалампиева

0887 111 763

7

102900061 до 102900070

Драгомир Марков

0888 245 267

8

102900071 до 102900080

Добри Божков

0884 253 515

9

102900081 до 102900090

Бойко Врански

0898 796 442

10

102900091 до 102900100

Албена Достина

0882 173 494

11

102900101 до 102900114

Румяна Димитрова

0879 100 520

18.10.2019

Съобщение

Заседание на 18.10.2019 г. от 16:30 часа

17.10.2019

Съобщение

Дата и час за провеждане на обученията на СИК на територията на Община Кюстендил, както и състава на обучаващите членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, както следва:

 

Дата на провеждане на обучението на СИК

Място на провеждане на обучението на СИК

Час за провеждане на обучението на СИК

Избирателни секции от № до №

Обучаващи членове от ОИК – Кюстендил

21.10.2019 г. /понеделник/

Читалище „Братство”

17:30 ч.

102900001 до

102900030

Венцеслав Благоев Механджийски, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

22.10.2019 г.

/вторник

Читалище „Братство”

17:30 ч.

102900031 до

102900060

Венцеслав Благоев Механджийски, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

23.10.2019 г.

/сряда/

Читалище „Братство”

17:30 ч.

102900061 до

102900090

Венцеслав Благоев Механджийски, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

24.10.2019 г.

/четвъртък/

Читалище „Братство”

17:30 ч.

10290091 до

102900114

Венцеслав Благоев Механджийски, Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

17.10.2019

Съобщение

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, съвместно с Общинска администрация – Кюстендил, а именно Таня Каменова Атанасова-Здравкова и Албена Станкова Достина.

Приложение № 1 за община Кюстендил: при формат 102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч.

2,3 и 4

2.

13:10 ч.

1,16,18,19, 20 и 23

3.

13:20 ч.

5,6, 10, 11 и 37

4.

13:30 ч.

7,8,9, 12 и 13

5.

13:40 ч.

14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60

6.

13:50 ч.

21, 22, 24, 30 и 31

7.

14:00 ч.

25, 26, 27, 28 и 29

8.

14:10 ч.

32,33, 34 и 36

9.

14:20 ч.

38, 39, 40, 41 и 42

10.

14:30 ч.

43, 44, 52, 53 и 61

11.

14:40 ч.

45, 46, 47 и 48

12.

14:50 ч.

49, 51, 54, 55, 56  и 57

13.

15:00 ч.

109, 110, 111 и 112

14.

15:30 ч.

72, 74, 75 и 76

15.

15:40 ч.

64, 65, 66, 67 и 71

16.

15:50 ч.

68 и 69

17.

16:00 ч.

77 и 79

18.

16:10 ч.

80, 81, 85 и 88

19.

16:20 ч.

82, 83 и 84

20.

16:30 ч.

86, 87, 89 и 90

21.

16:40 ч.

96, 97, 98 и 99

22.

16:50 ч.

91,93 и 94

23.

17:00 ч.

73 и 106

24.

17:10 ч.

70, 92,102, 103, 104 и 105

25.

17:20 ч.

100 и 101

26.

17:30 ч.

62 и 107

27.

17:40 ч.

35, 63, 78, 95, 108

28.

17,50 ч.

113 и 114

16.10.2019

Съобщение

Заседание на 16.10.2019 г. от 16:00 часа

09.10.2019

Съобщение

Заседание на 11.10.2019 г. от 16:00 часа

03.10.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАЛИ  В ОИК - КЮСТЕНДИЛ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

Регистрацията на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове ще се извършва по реда на Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Формата на таблицата за застъпници  може да изтеглите от ТУК:

 • Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 74-МИ от изборните книжа/.

Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в еxcel формат.

Формата на таблицата на заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

 

С Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК е определен реда за участие на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Формата на таблицата за упълномoщени представители може да изтеглите от ТУК:

03.10.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

30.09.2019

Съобщение

Заседание на 30.09.2019 г. от 18:00 часа

28.09.2019

Съобщение

Заседание на 28.09.2019 г. от 10:00 часа

28.09.2019

Съобщение

Заседание на 29.09.2019 г. от 17:00 часа

26.09.2019

Съобщение

Заседание на 26.09.2019 г. от 14:00 часа.

25.09.2019

Съобщение

Заседание на 25.09.2019 г. от 18:00 часа.

24.09.2019

Съобщение

Заседание на 24.09.2019 г. от 18:00 часа.

22.09.2019

Съобщение

Заседание на 23.09.2019 г. от 17:00 часа.

20.09.2019

Съобщение

Заседание на 22.09.2019 г. от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

Заседание на 20.09.2019 г. от 18:00 часа.

18.09.2019

Съобщение

Заседание на 18.09.2019 г. от 17:00 часа.

16.09.2019

Съобщение

Заседание на 16.09.2019 г. от 17:00 часа.

15.09.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ЩЕ РЕГИСТРИРАТ В ОИК - КЮСТЕНДИЛ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК-Кюстендил се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в Еxcel формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в Еxcel формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Кандидатски листи на общински съветници

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител, който може да изтеглите тук.

Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение 62-МИ от изборните книжа/ може да изтеглите тук.

Заявление-декларация от кандидата /Приложение 65-МИ от изборните книжа/ може да изтеглите тук.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител, който може да изтеглите тук

 

Кметове на кметства

Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/район/кметство при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 63-МИ от изборните книжа/

Заявление-декларация от кандидата /Приложение 65-МИ от изборните книжа/

15.09.2019

Съобщение

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

15.09.2019

Съобщение

Заседание на 15.09.2019 г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на 13.09.2019 г. от 17:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

Заседание на 12.09.2019 г. от 17:00 часа.

11.09.2019

Съобщение

Заседание на 11.09.2019 г. от 17:00 часа.

10.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК Кюстендил

В ОИК Кюстендил се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

10.09.2019

Съобщение

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Кюстендил  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Кюстендил, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Кюстендил извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

10.09.2019

Съобщение

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Кюстендил

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Кюстендил заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Списъците на избирателите подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год. да бъдат изготвени съгласно Решение № 705-МИ от 23.08.2019 год. на ЦИК. Списъкът може да изтеглите от тук.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат, можете да изтеглите тук.

Общинската избирателна комисия Кюстендил  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

10.09.2019

Съобщение

Заседание на 10.09.2019 г. от 17:30 часа.

06.09.2019

Съобщение

Заседание на 06.09.2019 г. от 17:30 часа.

04.09.2019

Съобщение

Заседание на 05.09.2019 г. от 18:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 242 / 24.10.2022

  относно: Постъпило писмо с вх.№ 37-00-56/24.10.2022 г. от председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов до ОИК Кюстендил от същата дата, с което моли за предсрочно прекратяване пълномощията на Анелия Знаменова Любенова - Мандалска, като общински съветник в ОБС-Кюстендил, избран от листата на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), поради настъпили обстоятелства предвидени в чл. 30, ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, а именно при смърт на общински съветник в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

 • № 241 / 20.04.2022

  относно: Постъпило писмо с вх.№ 61-00-85/18.04.2022 г. от председателя на Общински съвет - Кюстендил - г-н Иван Андонов до ОИК Кюстендил от същата дата, с което моли за предсрочно прекратяване пълномощията на Петър Николов Петров, като общински съветник в ОБС-Кюстендил, избран от листата на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), поради настъпили обстоятелства предвидени в чл. 30, ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, а именно при смърт на общински съветник в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

 • № 240 / 02.02.2022

  относно: Постъпило писмо с вх.№ 93-00-971/ 28.01.2022 г. от председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов, с което препраща уведомление за предсрочно прекратяване пълномощията на Любомир Венциславов Терзийски, като общински съветник в ОБС-Кюстендил, избран от листата на Партия на ЗЕЛЕНИТЕ в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

всички решения