Общинска избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 238
Кюстендил, 20.07.2021

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № 93-00-971/19.07.2021 г. от Председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов, с което препраща уведомление от Бойко Любомиров Клечков за прекратяване на правомощията му като общински съветник избран с кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

Постъпило писмо с вх. № 93-00-971/19.07.2021 г. от Председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов, с което препраща уведомление от Бойко Любомиров Клечков за прекратяване на правомощията му като общински съветник избран с кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.,  във връзка с Решение № 474-НС/15.07.2021 г. на ЦИК.

Общинска избирателна комисия – Кюстендил счита, че по същество заявлението представлява прекратяване на правомощията предсрочно на заявителя от правомощия като общински съветник в Общински съвет – Кюстендил, във връзка с избирането му за народен представител, основанието визирано в чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА в 46-то Народно събрание от Десети изборен район – Кюстендилски.

С оглед гореизложеното, следва предсрочно да се прекратят правомощията на Бойко Любомиров Клечков, като общински съветник в Общински съвет – Кюстендил, мандат 2019-2023 г. от списъка на избраните общински съветници от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

На основание чл.87, ал.1, т.1, чл.454, ал.6 и чл.453, ал.5 от Изборния кодекс във връзка с чл.30, ал.1 във връзка с ал.4, т.4 и чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Общинска избирателна комисия Кюстендил, след проведено поименно гласуване с 8 гласа „за“, „против“ – няма, взе следното:

РЕШЕНИЕ № 238

Заличава от списъка на общинските съветници Бойко Любомиров Клечков, ЕГН, обявен с Решение № 216/29.10.2019 г., избран от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за  общински съветник в Общински съвет – Кюстендил.

  1. Обявява за избран за общински съветник Асен Младенов Иванов, ЕГН * от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване  в седем дневен срок пред Административен съд  - Кюстендил на основание чл.459,ал.1 от ИК.

Зам. председател: Силвия Йорданова Петрова

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 20.07.2021 в 16:45 часа

Календар

Решения

  • № 238 / 20.07.2021

    относно: Постъпило писмо с вх. № 93-00-971/19.07.2021 г. от Председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов, с което препраща уведомление от Бойко Любомиров Клечков за прекратяване на правомощията му като общински съветник избран с кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 237 / 13.04.2021

    относно: Постъпило писмо с вх.№ 327/12.04.2021 г. от зам.-председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Чавдар Ненов, с което препраща уведомление от Михаела Ясенова Крумова за прекратяване на правомощията и като общински съветник избрана с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 236 / 03.02.2021

    относно: Вземане на решение относно постъпила жалба Постъпила е жалба от група жители на с. Жабокрът, общ. Кюстендил срещу Кмета на с. Жабокрът, общ. Кюстендил г-н Ясен Стипцарски и в изпълнение на дадените правомощия в чл.42, ал.3, ЗМСМА

всички решения