Общинска избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 237
Кюстендил, 13.04.2021

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх.№ 327/12.04.2021 г. от зам.-председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Чавдар Ненов, с което препраща уведомление от Михаела Ясенова Крумова за прекратяване на правомощията и като общински съветник избрана с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

Постъпило е писмо с вх.№ 327/12.04.2021 г. от зам.-председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Чавдар Ненов, с което препраща уведомление от Михаела Ясенова Крумова за прекратяване на правомощията й като общински  съветник избрана с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)  в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019  год,  във връзка с Решение № 2438-НС/09.04.2021 г. На ЦИК.

Общинска избирателна комисия – Кюстендил счита, че по същество заявлението представлява отказ на заявителя от пълномощия като общински съветник в Общински съвет – Кюстендил във връзка с избирането й за народен представител в 45-то Народно събрание от Десети изборен район – Кюстендилски.

С оглед гореизложеното за избрания общински съветник Михаела Ясенова Крумова, следва да  прекрати предсрочно пълномощията като общински съветник в Общински съвет – Кюстендил мандат 2019-2023 г. от списъка на избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

На основание чл.87, ал.1, т.1, чл.454, ал.6 и чл.453, ал.5 от Изборния кодекс във връзка с чл.30, ал.1 във връзка с ал.4, т.4 и чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Общинска избирателна комисия, след проведено поименно гласуване с 11 гласа „за“, „против“ – Кюстендил, взе следното

РЕШЕНИЕ № 237

     Заличава от списъка на общинските съветници Михаела Ясенова Крумова, ЕГН *, обявена с Решение № 216/29.10.2019 г. за избрана от листата на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) за общински съветник в Общински съвет – Кюстендил.

  1. Обявява за избран за общински съветник Петър Николов Петров, ЕГН * от листата на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

Анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване  в седем дневен срок пред Административен съд  - Кюстендил на основание чл.459,ал.1 от ИК.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 13.04.2021 в 19:01 часа

Календар

Решения

  • № 238 / 20.07.2021

    относно: Постъпило писмо с вх. № 93-00-971/19.07.2021 г. от Председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов, с което препраща уведомление от Бойко Любомиров Клечков за прекратяване на правомощията му като общински съветник избран с кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 237 / 13.04.2021

    относно: Постъпило писмо с вх.№ 327/12.04.2021 г. от зам.-председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Чавдар Ненов, с което препраща уведомление от Михаела Ясенова Крумова за прекратяване на правомощията и като общински съветник избрана с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 236 / 03.02.2021

    относно: Вземане на решение относно постъпила жалба Постъпила е жалба от група жители на с. Жабокрът, общ. Кюстендил срещу Кмета на с. Жабокрът, общ. Кюстендил г-н Ясен Стипцарски и в изпълнение на дадените правомощия в чл.42, ал.3, ЗМСМА

всички решения