Общинска избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 225
Кюстендил, 02.11.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил сигнал от ЦИК с вх.№ 282/02.11.2019 г. в Общинска избирателна комисия – Кюстендил

Постъпило е писмо с изх.№ МИ-15-1369/01.11.2019 г. от ЦИК, с което е изпратен за разглеждане от ОИК – Кюстендил сигнал по компетентност от Нел Сиракова. В сигнала се твърди, че в избирателна секция № 102900074 по време на преброяване на гласовете, кандидат за общински съветник от партия на Зелените, необезпокоявано от всички представители на комисията е разлиствала бюлетините и че никой от СИК не е следял какво прави.

Същата е докладвана от комисията по жалбите.След дадените указания  е окомплектована в цялост. Преписката  се докладва за разглеждане, като съгласно Решение №62-МИ/04.04.2019 г.на ЦИК сигналът трябва да съдържа реквизитите посочени в т. 2, а именно:подадената по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани.Разглеждат се жалби и сигнали подадени в писмена форма с посочен подател и адрес. Сигналът не съдържа посочените по- горе реквизити. От прикаченият снимков материал не може да се направи извода кога са направени снимките и кои са лицата на тези снимки. Самите снимки не могат да доведат до формулиране на извод за нарушение на Изборния кодекс.

С оглед изложеното и на основание чл.85, ал. 1 и ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 и чл.88, ал.1 от Изборния кодекс, т.2 от Решение № 62-МИ от 04.04.2019 г. , Общинска избирателна комисия – Кюстендил,

 РЕШИ:

 Остава без уважение писмо с изх.№ МИ-15-1369/01.11.2019 г. от ЦИК, с което е изпратен за разглеждане от ОИК – Кюстендил сигнал по компетентност от Нел Сиракова  като неоснователен.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 234 / 20.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№304/18.11.2019 г. в 16:50 часа от председателя на Общински съвет – Кюстендил – Михаела Ясенова Крумова, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се второ заседание на Общински съвет – Кюстендил на 18.11.2019 г. са положили клетва - 5 общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) , като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), а именно: Радослав Димитров Джонев, ЕГН **** под № 22 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Бойко Костадинов Соколовски, ЕГН **** под № 28 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)

  • № 233 / 08.11.2019

    относно: Постъпили заявления от Георги Емилов Бакалски, Адела Руменова Димитрова и Димитрина Георгиева Христова за прекратяване на правомощията им като общински съветници в Общински съвет – Кюстендил, избрани с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 232 / 07.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№297/07.11.2019 г. в 14:12 часа от председателстващ първото заседание на Общински съвет – Кюстендил – Невенка Асенова Панчева, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се първо заседание на Общински съвет – Кюстендил на 07.11.2019 г. са положили клетва 29 общински съветници от избраните 37 общински съветници, като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) - Бойко Недялков Недялков, ЕГН ****, под № 8 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Ясен Георгиев Ангелов, ЕГН **** под № 9 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Борислава Христова Иванова, ЕГН **** под № 13 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Валери Томов Янев, ЕГН **** под № 14 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Юлияна Димитрова Божилова, ЕГН **** под № 15 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Ангел Борисов Ангелов, ЕГН ****, под № 18 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

всички решения