Общинска избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 217
Кюстендил, 29.10.2019

ОТНОСНО: Относно осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил при произвеждане на втори тур на 03 ноември 2019 г.

На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.9 от Изборния кодекс, Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил

                                                  РЕШИ:

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева Радославова - членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемо-предавателни протоколи във връзка с произвеждане на изборите  за кмет на кметство на втори тур на 03 ноември 2019 година.

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева Радославова  - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил да участват при предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, съвместно с представител на Областна администрация – Кюстендил по предварително утвърден график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, да подпишат приемо-предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните средства с хартиени бюлетини до сградата на Областна администрация – Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за кмет на кметство на втори тур на 03 ноември 2019 година.

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева Радославова - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил да осъществят контрол по разпределението на хартиените бюлетини, съвместно с Областна администрация – Кюстендил  и подпишат приемо-предавателните протоколи, във връзка с произвеждането на  изборите за кмет на кметство на втори тур на 03 ноември 2019 година.

Упълномощава  - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева Радославова - членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил да предадат изборни книжа и материали при тяхното разпределение на община Кюстендил, както и да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи, съвместно с представител на Областна администрация – Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за кмет на кметство на втори тур на 03 ноември 2019 година.

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева Радославова - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил да участват съвместно с Областна администрация – Кюстендил при приемане и предаване на всякакви други изборни книжа и документи, неописани по-горе на Общинска администрация - Кюстендил, във връзка с произвеждането на изборите за кмет на кметство на втори тур на 03 ноември 2019 година.

Упълномощава - Цветанка Емилова Харалампиева и Светослава Георгиева Радославова - членове на Общинска избирателна комисия - Кюстендил /заедно/ да съгласуват предоставената от Областна администрация – Кюстендил  и Община Кюстендил - документация, във връзка с възлагане изработването и/или доставянето на изборните книжа и материали.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК  па реда на чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 29.10.2019 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 234 / 20.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№304/18.11.2019 г. в 16:50 часа от председателя на Общински съвет – Кюстендил – Михаела Ясенова Крумова, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се второ заседание на Общински съвет – Кюстендил на 18.11.2019 г. са положили клетва - 5 общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) , като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), а именно: Радослав Димитров Джонев, ЕГН **** под № 22 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Бойко Костадинов Соколовски, ЕГН **** под № 28 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ)

  • № 233 / 08.11.2019

    относно: Постъпили заявления от Георги Емилов Бакалски, Адела Руменова Димитрова и Димитрина Георгиева Христова за прекратяване на правомощията им като общински съветници в Общински съвет – Кюстендил, избрани с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

  • № 232 / 07.11.2019

    относно: Постъпило уведомление с вх.№297/07.11.2019 г. в 14:12 часа от председателстващ първото заседание на Общински съвет – Кюстендил – Невенка Асенова Панчева, с което уведомява Общинска избирателна комисия – Кюстендил, че на провелото се първо заседание на Общински съвет – Кюстендил на 07.11.2019 г. са положили клетва 29 общински съветници от избраните 37 общински съветници, като не са присъствали и положили клетва избраните общински съветници от Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) - Бойко Недялков Недялков, ЕГН ****, под № 8 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Ясен Георгиев Ангелов, ЕГН **** под № 9 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Борислава Христова Иванова, ЕГН **** под № 13 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Валери Томов Янев, ЕГН **** под № 14 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), Юлияна Димитрова Божилова, ЕГН **** под № 15 в кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и Ангел Борисов Ангелов, ЕГН ****, под № 18 в кандидатската листа Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ).

всички решения